Vi samler trådene, skaber overblik og optimerer den daglige drift for virksomheder, med individuelt tilpassede automations projekter. Som et af de nyeste tiltag har vi stået for automatiseringen af varmepumpesystemerne på Danfoss, hvor deres fokus er at genvinde varme, der ellers ville være gået tabt.

Kundespecificerede styretavler, som indsamler data og signaler fra sensorer, tryk, temp. og flow blev udviklet. Løsningen blev tilpasset deres behov, processen effektiviseret, og penge sparet.

Processer optimeres og CO2-udledningen mindskes

Se hele artiklen på:
https://www.linkedin.com/pulse/trimatic-automation-er-en-vigtig-brik-i-danfoss-claus-s%C3%B8rensen