Trimatic Automation A/S tilbyder

 

  • Programmering
  • Projektering
  • PLC styring
  • Styrtavler
  • Montage
  • Måleudstyr
  • Servoløsninger
  • Sikkerhedsteknik
  • Dokumentation

 

Få hjælp til optimering eller reducering af produktionstider eller individuelt tilpassede automationsløsninger.

Rådgivning
Vi tilbyder rådgivning og deltager gerne helt fra projektets start, hvor vi med vores viden og erfaring, rådgiver omkring valg af hardware- og softwareprodukter. Vi foretager projektering, hvor alle komponenter dimensioneres efter gældende regler.

Oplæring af egne operatører
Under implementeringen monteres og idriftsættes anlægget, hvorefter operatører og nøglepersoner oplæres i den daglige betjening af anlægget.

Komplekse automationsløsninger
Vi påtager os alle tænkelige automationsopgaver, lige fra små styringsopgaver til store komplekse automationsløsninger. Vi tilbyder som underleverandør at levere dele af projekter, såsom dokumentation, styretavler, programmering og montage.

Hardware - konstruktion

Trimatic Automation A/S konstruerer eltavler i både Eplan og PCShemeatic. Trimatic Automation A/S er som de første i Norden Eplan certificerede.

Ved opnåelse af EPLAN certificering garanteres brugerne, at de vil være i stand til at løfte den faglige viden i virksomheden, hos deres kollegaer samt tilfører værdi til de projekter, de arbejder med.

Dokumenteret viden
Med EPLAN Certificering har Trimatic Automation A/S fået dokumentation på sin viden om EPLANs E-CAE løsninger, et kvalitetsstempel på at vi kan tilføre værdi i fremtidige projekter både hos Trimatic Automation og vores kunder. Når man som virksomhed gør brug af eksterne konsulenter, handler det typisk om at man i en periode har en høj arbejdsbelastning med mange projekter, har brug for ekstra ressourcer, og/eller at få adgang til specialistviden og faglige kompetencer, der kan tilføre virksomheden værdi.

Software - Programmering

I egen softwareafdeling kan Trimatic Automation A/S programmere alle tænkelige opgaver inden for automatisering fra PLC til SCADA og servoløsninger.

PLC Teknik

Siemens S7-200/300/400
Siemens S7-1200/1500
Siemens S5
Siemens TIA protal
Omron

SCADA

Siemens WinCC
Siemens WinCC Flexible
Siemens WinCC Professional

Trimatic Automation A/S udvikler softwareløsninger, der passer til det moderne samfund, Trimatic udnytter de tekniske muligheder og fremtidssikre softwaren på den bedst mulige måde.

Certificerede styretavler

Alle tavler der leveres af Trimatic Automation A/S er CE-mærkede og typetestede, og opfylder naturligvis gældende krav.

Trimatic Automation A/S er UL/CSA-certificeret.
undefined
UL er den amerikanske godkendelse, mens CSA er den tilsvarende canadiske godkendelse.  Både Underwriters Laboratories (UL) og The Canadian Standards Association (CSA) er uafhængige, non-profit organisationer som tester for produktsikkerhed. UL og CSA samarbejder det vil sige, at UL kan godkende et produkt for anvendelse i både USA og Canada og omvendt.

 Trimatic Automation A/S er som de første i Danmark Eplan certificerede.

undefined undefined

Derudover er Trimatic Automation A/S medlem af:

undefined          undefined

 Trimatic Automation A/S fokuserer på vækst, viden og visioner, og samarbejder med:

undefined

Test og laboratorieudstyr

Med individuelt tilpasset design, opdeling i decentrale undertavler og optimeret måling af signaler, kan der næsten ubegrænset testes og logges data.

Procesudstyr til offshore vindsektoren

Trimatic Automation A/S laver holdbart procesudstyr som er hydraulisk og bølgekompenseret, automationsløsninger til pilegrippers, samt råder over personale med spidskompetence i servicering og idriftsættelse både i ind- og udland.